Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Motto školy:

„STAVÍME BAREVNOU PYRAMIDU PROŽITKŮ A RADOSTÍ“

Čj. SM 6/2017

OBSAH

 1. Identifikační údaje o mateřské škole 
 1. Obecná charakteristika školy

2.1.        Velikost školy

2.2.        Lokalita školy, dostupnost

2.3.        Charakter, specifika budovy, historie

 1. Podmínky vzdělávání

3.1.      Věcné podmínky

3.2.      Životospráva

3.3.      Psychosociální podmínky

3.4.      Organizace

3.5.      Řízení mateřské školy

3.6.      Personální a pedagogické zajištění

3.7.      Spoluúčast rodičů

3.8.      Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami

3.9.      Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

3.10.    Podmínky pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let

 1. Organizace vzdělávání

4.1.          Charakteristika tříd

4.2.         Pravidla zařazování dětí do jednotlivých tříd

4.3.         Souběžné působení dvou učitelů na třídě

4.4.         Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

4.5.         Organizace individuálního vzdělávání

 1. 5. Charakteristika vzdělávacího programu

5.1.     Zaměření školy

5.2.     Dlouhodobé cíle

5.3.     Metody a formy vzdělávání

5.4.     Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných

5.5.     Zajištění průběhu vzdělávání dětí od 2 do 3 let   

 1. Vzdělávací obsah

6.1.       Integrované bloky

6.1.1.    Pojď si se mnou hrát

6.1.2.    Barevný podzim maluje

6.1.3.    Bílá zima čaruje

6.1.4.    Proč je jaro zelené

6.1.5.    Duhové léto

6.1.5.    Dílčí projekty, aktivity

 1. Evaluační systém

7.1.    Oblasti autoevaluace

7.2.   Prostředky autoevaluace, časový plán, zodpovědnost

1.Identifikační údaje

Název a adresa:             1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39

Telefon:                         +420 384 361 488

E-mail:                           skolkaruzova@seznam.cz 

Adresa odloučeného pracoviště: Pod Kasárny 1019

Telefon:                          +420 384 323 548

E-mail:                            mspodkasarny@tiscali.cz 

Web:                              1msuzova.cz 

Zřizovatel:                     Město Jindřichův Hradec

IČO:                                70981965

Ředitelka školy:              Bc. Dagmar Valchová

Statutární zástupkyně:   Látová Hana

Vedoucí učitelky:           Mgr. Hana Veselá, MŠ Růžová

                                        Jana Písařová, MŠ Pod Kasárny

Vedoucí ŠJ:                    Blažková Naděžda

Tento dokument byl projednán na pedagogické radě dne 13.6.2017

Platnost dokumentu:       1. 9.2017

Vypracoval:                    Bc. Dagmar Valchová a Hana Látová ve spolupráci s týmem

                                      1.mateřské školy

Poznámka: Tento vzdělávací program je platný pro obě pracoviště.  Doplňky jednotlivých mateřských škol  obsahují skutečnosti týkající se konkrétních podmínek.

2.Obecná charakteristika školy

 

2.1. VELIKOST ŠKOLY

MŠ Růžová

Kapacita školy je 117 dětí, děti jsou rozděleny do 6 tříd. 2 třídy jsou zřízeny pro děti    se speciálními vzdělávacími potřebami, jedna se sníženým počtem dětí (19) je určena pro děti, které potřebují logopedickou integraci.

MŠ Pod Kasárny

Kapacita školy je 99 dětí, děti jsou rozděleny do 4 tříd, jedna se sníženým počtem dětí (15)

2.2. LOKALITA ŠKOLY, DOSTUPNOST

MŠ Růžová

 Pro svou polohu ve středu města  je žádaným zařízením  rodičů o umístění  dětí. V její těsné blízkosti se nachází sportovní areál, zastávka MHD, kulturní dům Střelnice a  nedaleko rozsáhlý městský park. V blízkém okolí školky se nachází tři ze šesti základních škol ve městě a Základní umělecká škola, se kterými MŠ spolupracuje.  Rovněž snadná dostupnost muzeí a zámku dávají možnosti pro obohacení ŠVP.

MŠ Pod Kasárny

Je umístěna ve středu rodinných domků, mimo jakýkoliv dopravní ruch, pěší chůzí je centrum města 10 minut. Možnost dostupnosti k objektům je srovnatelná jako u MŠ Růžová. Přímo u  mateřské školy mohou rodiče velmi dobře zaparkovat .

 

Obě dvě mateřské školy nabízí dítěti společenství ostatních dětí, podnětné prostředí, odborné výchovně -  vzdělávací vedení z hlediska vývojových specifik předškolního věku, aby byly nadále mateřskými školami, které si rodiče zvolí pro své dítě pro její kvalitu a ne pouze dle dostupnosti.                          

 

2.3. CHARAKTER, SPECIFIKA BUDOVY, HISTORIE

MŠ Růžová

 Mateřská škola je velmi přívětivá svou starobylostí – v některých částech jsou ještě zachovalé gotické stropy, Starobylost vytváří až pohádkový nádech, který je pro předškolní děti velmi příznivý. Součástí je školní zahrada se starými stromy, nazvaná „Singerova zahrada“  - jedná se o skupinu starých stromů, které chrání dětské hry před ostrým sluncem a dávají zahradě uprostřed města potřebné soukromí. Zahrada je dobře vybavena potřebami ke hrám dětí – hrací prvky, altán pro polytechnické činnosti, domečky pro děti, sklad na hračky .V přilehlé hospodářské budově   by mohly vzniknout nové prostory pro využití mateřské školy – technické zabezpečení mateřské školy – prozatím v plánu. Vytápěna je akumulačními kamny.

Budova, ve které se škola nachází od konce 2. světové války, byla mnohokráte opravována a rekonstruována. Budova  je třípodlažní, se širokým schodištěm, bez výtahu, částečně podsklepena. Jsou zde rozsáhlé půdní prostory , využívané jako sklad prádla, pomůcek, archiv atd.. V posledních letech byla provedena oprava fasády směrem od školní zahrady a vydláždění dvorku. Veškeré větší opravy či úpravy jsou pod dohledem památkové ústavu . V současné době je budova v odpovídajícím stavu, po aktuální rozsáhlé rekonstrukci kuchyně a jídelen vyhovuje současným  hygienickým normám. Vzhledem k menším rozměrům tříd je budova vhodná pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – menší prostory jim   potřebné soukromí a pocit bezpečí. V roce 2010 byla opravena menší budova v zahradě s napojením na hlavní budovu mateřské školy ( bývalý byt školníka) a tím vznikla bez barierová třída, vhodná pro děti s pohybovým omezením.

Vstup do mateřské školy je možný jedním centrálním vchodem, za vstupními vraty je umístěno zabezpečovací zařízení se zvonky do jednotlivých tříd.

Ve vstupních prostorách, které jsou rodiči nejnavštěvovanější, je umístěna informační zóna. Každá třída zde má svoji nástěnku, kde jsou umísťovány práce dětí, dále je zde nástěnka, informující o aktuálních událostech ve městě, nástěnka pro věcné informace o provozu MŠ a ŠJ a nástěnka „Duhy“ – školního fondu-, na které jsou umisťovány fotografie z akcí a informace o jejich konání 

Předpokládáme, že i nadále bude MŠ udržována ve stavu, odpovídajícím hygienickým normám a provozována pro radost dětí i rodičů.     

 

MŠ Pod Kasárny

Mateřská škola byla postavena v roce 1975. Skládá se ze tří vzájemně propojených budov a budovy s kotelnou. Jedna budova je dvoupodlažní, ostatní jsou  v přízemí. Ve dvou budovách jsou 3 třídy, ve třetí hospodářské je kuchyně a sklady. Byt, který byl dříve součástí mateřské školy , byl po rekonstrukci 2013 přestavěn na samostatnou třídu. Třídy a hospodářský pavilon jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami . Třídy a herny jsou velké a světlé, mají vlastní kuchyňku, umývárnu a WC, sklady na hračky a lůžkoviny. Dvě přízemní třídy mají přímý vstup na zahradu. Objekt školy je částečně podsklepen. Kotelna je samostatná, na plyn a plně automatizovaná.

Mateřská škola prošla velkou rekonstrukcí, po dřívějším zateplení střechy, byla provedena výměna všech oken, dveří, zateplení a nátěr fasády, vyzdění chodeb, rekonstrukce vstupních prostor – dvorek a rekonstrukce jedné umývárny. V plánu je rekonstrukce dalších dvou umýváren a celková přestavba kuchyně a přilehlých prostor, vytvoření spojovací chodby s třídou v bývalém služebním bytě.

Součástí je i poměrně rozsáhlá zahrada s dostatečným množstvím zeleně, chráněna rekonstruovaným plotem. Na zahradě jsou altány pro hru dětí, velký altán na hračky a umývárna a další sklad na hračky.

 

Obě dvě mateřské školy se snaží stále zlepšovat prostředí. V požadavcích máme zastínění pískovišť. Třídy a herny mají nový dětský nábytek, na chodbách i šatnách průběžně obměňujeme výzdobu z vlastních výtvorů a výrobků.

 

 1. Podmínky vzdělávání

3.1. VĚCNÉ PODMÍNKY

MŠ Růžová

V přízemí se nachází „Oranžová“ třída ( 15 dětí)- jedná se o místnost s krásným gotickým stropem a jednotlivými hracími koutky, které vytvářejí poetické prostředí pro denní místnost. Dále je v přízemí šatna oranžové třídy a modré třídy, dvě jídelny, kuchyně, kancelář vedoucí ŠJ, šatny a zázemí pro technický personál MŠ. Nově opravená  je „Modrá třída“ pro děti s kombinovanými vadami ( 15dětí) je propojena s hlavní budovou krásnou prosklenou chodbou, která dává velký prostor pro prezentaci výtvarných dílek dětí a pořádání podzimních a jarních výstav.  Ze vstupních prostor lze vcházet na zahradu MŠ, rovněž z prosklené chodby u modré třídy lze vstupovat na zahradu. Děti využívají třídu Oranžovou a Modrou jako herny, ke svému polednímu odpočinku odcházejí do tříd, umístěných v 1. podlaží.

V prvním podlaží se nacházejí prostory tří tříd, šatny a WC pro tyto třídy. Je zde třída pro 28 dětí (předškolní třída), která má část pro výtvarnou činnost a místnost s herními koutky. Vedle této třídy je tělocvična, vybavená pomůckami pro cvičení v místnosti a využívaná postupně všemi dětmi MŠ. V poledne slouží jako odpočinková místnost předškolním dětem. Dvě menší třídy jsou zřízeny pro děti se speciálními potřebami. Třída pro děti s možností logopedické integrace (kapacita 19 dětí) disponuje dvěma místnostmi, z nichž jedna je využívána pro polední odpočinek a vybavena přenosnými lůžky, v další  místnosti jsou umístěny hrací koutky a stolky pro výtvarnou činnost. Přenosná lůžka jsou vždy v poledne rozestýlána.

Před třídou je šatna, vedle ní jedno WC pro rychlé využití dětmi, před svačinami a obědem chodí děti společně do místnosti s WC a umyvadly, umístěné naproti třídě. Vzhledem k tomu, že do této místnosti se chodí kolem schodiště, navštěvují ji děti pouze v doprovodu učitelky.   Vedle třídy je multifunkční pracovna, využívaná pro individuální logopedickou péči a ortoptická a pleoptická cvičení. V časech, kdy pracovnu nevyužívají děti, je k dispozici učitelkám, neboť je zde umístěn počítač s připojením na internet, dále odborná i dětská knihovna – je zde tedy prostor pro přípravy a odbornou práci. 

Třída pro děti s očními a kombinovanými vadami (kapacita 15 dětí)je umístěna v nejsvětlejší části budovy. I tato třída je vybavena herními koutky a stolky pro výtvarnou činnost. I v této třídě jsou umístěna přenosná lůžky, využívaná pro polední odpočinek dětí.

Ve druhém podlaží se nacházejí prostory pro jednu třídu, šatna, WC a kabinet pro učitelky.  Zelená  třída s kapacitou 25 dětí mladšího předškolního věku je vybavena místností se stolečky a herními koutky a dále hernou, která je všestranně využívána. Vedle třídy je umístěna stálá ložnice. Dále je v tomto podlaží multifunkční pracovna, využívána pro smyslovou výchovu, prevenci poruch učení a další individuální činnosti dle aktuální potřeby.

Zahrada MŠ je celoročně využívána. Potřebný stín a intimitu k dětským hrám jí dodává  krajinný prvek „Singerova zahradu“, což je skupina stromů, vysazená původními majiteli domu a dokresluje historický ráz celé mateřské školy. Zahrada je  vybavena  zahradním altánem, dvěma  dřevěnými chaloupkami pro hru dětí, dále zde najdeme věžičku se skluzavkou a dvěma houpačkami, dřevěný multifunkční prvek – „mašinka“, dvě pískoviště, pružinové houpačky ve tvaru zvířátek, kolotoč, kladina, umělohmotné skluzavky a prolézačka , lavičky. V budoucnosti předpokládáme s dalším vybavením hracími prvky. Na samém kraji zahrady je bývalá garáž, která slouží k úschově venkovních hraček. Zahrada svou velikostí pojme najednou děti ze dvou až tří tříd dle aktuální docházky dětí.

Na svačiny a obědy docházejí děti do dvou jídelen v přízemí MŠ. Jídelny svou kapacitou nepojmou všechny děti najednou - jídla jsou podávána ve dvou směnách. Tato situace na jednu stranu pomáhá dodržovat pravidelný režim dne a může děti obohatit střídáním prostředí během dne, na druhou stranu je nevýhodná vzhledem k tomu, že děti s rychlejším tempem nemohou opustit stolování a věnovat se hrám, ale musí počkat na své pomalejší kamarády. Na druhou stranu i tato situace – vhodně pedagogicky využitá – může posloužit ke vzájemnému přijetí v různosti. Pokud jsou ve speciálních třídách vzdělávány imobilní děti, strava je jim dodávána do tříd.

Mateřská škola je  dobře materiálně vybavená a každoročně je vybavení v rámci rozpočtových možností obnovováno. Vzhledem k názvu i pojetí vzdělávacího programu je využíváno více prostoru pro  barvy v interiérech a práci s terapeutickou kvalitou barev s ohledem na historickou strukturu budovy. Je zde možnost vzniku jedinečného přijímajícího, tvůrčího a komunikativního prostředí.

Spolu s dětskými časopisy jsou v průběhu roku nabízeny pedagogům i moderní metodické a didaktické materiály, které mají k dispozici přímo buď ve svých třídách nebo v odborná knihovna . Ta je doplňována novými tituly podle potřeb pedagogů, jejich odborných zájmů a nových poznatků, které čerpají během různých školení.

V další etapě rozvoje MŠ bychom opět rádi pokračovali v barevném vyladění prostředí, využívání komunikační zóny pro dobrou informovanost rodičů, rozvoji odborné knihovny a jejím zpřístupnění i rodičům, abychom v pedagogickém a výchovném působení na děti zastávali co nejpodobnější názory a naše snažení by tak bylo účinnější. 

MŠ Pod Kasárny

Prostorově jsou všechny třídy v hlavní budově řešeny stejně, jedna má vchod ze šatny do třídy, dvě do herny. Umývárny a šatny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi, WC jsou oddělena novými přepážkami. Každá třída je jinak barevně vyladěna – výmalba, nábytek. Vybavení tříd je průběžně vylepšováno, nově vybaveny jsou umývárny, dětská WC, příruční kuchyňky jsou vybaveny novými dřezy a kuchyňskými deskami. V požadavcích máme vybavení novým kuchyňským nábytkem. Novou třídu (15 dětí) tvoří velká místnost sloužící jako třída, herna i ložnice.  U každé třídy je šatna a hygienické zařízení pro učitelky.

Kuchyně a provozní prostory čeká  rozsáhlá rekonstrukce, ( změny prostor, vybourání příček, spojovací chodba s novou třídou), prozatím je vypracován plán.

Přilehlá zahrada je chráněna plotem, podél jsou osázeny okrasné stromy a keře. Součástí jsou altány. Velký slouží  jako sklad hraček a herna, 2 menší jsou pro klidové činnosti, novější dřevěný je určen pro hru dětí. Z původního vybavení zde zůstala kovová průlezka a dvě pískoviště obložená plastovými sedáky. Dále je zahrada vybavena pružinovanými houpadly, dětskou prolézačkou multifunkční lezeckou sestavou s hrazdou, žebříkem, provazy a lezeckou stěnou. Děti využívají i skluzavku s odpovídající dopadovou plochou. V rámci velkých investic do mateřských škol bylo vybudováno nové multifunkční hřiště z polypropylenových desek. Toto krásné barevné hřiště umožní celoroční hry na zahradě. V plánu je úprava velkého altánu – zakrytí stěn, zamezení prašnosti a oprava podlah v altáncích, vybavení novými herními prvky a lavičkami.

Hračkami jsou obě dvě školky vybaveny dostatečně, pro děti jsou umístěny tak, aby děti motivovaly ke hře a aby si je mohly samy půjčovat i uklízet. Třídám ale chybí hrací koutky, kde by si děti mohly nechat rozehrané hry, rozdělané práce a také dostatečně velké skladovací prostory u tříd. Kuchyně obou dvou pracovišť odpovídají hygienickým požadavkům – úseky na zpracování potravin, automatické odvětrávání, digestoře, konvektomaty, nádobí v nerezu…..

Na zahradách je možnost dostatečného vyžití při míčových hrách – koše, branky. K jízdě na koloběžkách, kolech, motokárách slouží vydlážděné cestičky, dvorek, hřiště. Děti mohou kreslit na tabuli, k dispozici je přenosná trampolína. Jsou zde samostatné WC a umývárny.

Záměry:

Ø  Postupné výměny podlahových krytin – obě MŠ

Ø  Rekonstrukce hospodářské budovy v MŠ Růžová

Ø  Rekonstrukce kuchyně a přilehlých prostor pro provozní zaměstnance, výměna kuchyňského nábytku – MŠ Pod Kasárny

Ø  Dovybavení zahrad hracími prvky

3.2. ŽIVOTOSPRÁVA

Jídlo je podáváno 3x denně ve školní jídelně (přesnídávka, oběd, svačina). Dětem je vydáváno jídlo v souladu s platnými normami pro stravování, ony samy si určí, kolik jídla snědí. Jsou motivovány, avšak ne nuceny, k dojídání. Vedoucí ŠJ dbá na dodržování spotřebního koše. Učitelky se svým vzorem snaží také rozvíjet správné stravovací návyky. Děti jsou vedeny k samostatnosti při obsluze – při svačinách se samy obsluhují, hlavní jídlo si nosí samostatně a určují si velikost porce,   použité nádobí  každý samostatně odnáší.   Starší děti pomáhají mladším, mobilní imobilním.  Individuální dietní opatření, vyplývající ze zdravotních indikací, rodiče konzultují s vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou. Příprava dietních jídel je konzultována s nutričním terapeutem ( smlouva DPP) – plánované konzultace 4x ročně, dle aktuální potřeby S rodiči těchto dětí na základě lékařského doporučení je sepsána smlouva o dietním stravování. Pokud jsou ve speciálních třídách umístěny imobilní děti se ztíženým přesunem do přízemí, je strava dětem podávána přímo v těchto třídách.

Pití kromě školní jídelny je dětem podáváno ve třídě, kde je zde k dispozici čaj, ovocný džus či vitamínové nápoje, které děti pijí z vlastních, z domova přinesených, hrnečků, některé  si nosí pití z domova – dle oblíbenosti. Děti jsou pravidelně k pití vybízeny, nápoj si mohou samy nalít ze džbánu.

Pohyb je zajištěn mnoha formami – od vycházek, her na zahradě, denních rozcviček, relaxačních chvilek v případě potřeby zklidnění, skupinových her nebo her v tělocvičně. Množství a způsoby pohybu jsou zcela v kompetenci třídních učitelek, které průběžně během dne vyhodnocují individuální potřeby dětí a snaží se je skloubit s potřebami skupiny.

Spánek je přirozenou potřebou většiny dětí, navštěvujících školku, ve zvýšené míře se projevuje potřeba spánku u dětí, které přicházejí do školky v časných ranních hodinách(6.00 hod) – ty vítají polední spánek s úlevou. Naopak děti, přicházející později, mívají s usínáním problémy.  Učitelky se snaží skloubit ve své skupině požadavky různých dětí. Vhodným uklidňujícím prostředkem je čtená pohádka, tichá ukolébavka nebo poslech jemné hudby. Ve velmi výjimečných případech je věcí jednání mezi rodiči a učitelkami, zda dítě nebude po obědě ukládáno – je vždy nutné dbát prospěchu všech dětí ve skupině. 

Záměry:

Ø  Ve spolupráci s  rodiči hledat nové formy a cesty, jak děti přivádět ke zdravému životnímu stylu, správným stravovacím návykům a k dodržování pitného režimu

Ø  Prodlužování pobytu venku

 

3.3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně a bezpečně. Všechny děti mají u nás stejná práva, stejné možnosti a povinnosti. Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí jsou respektovány, ale do určitých mezí, vyplývající z pravidel chování a norem. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná.

Zařazování her a soutěží je opět v kompetenci učitelek jejich snahou je volit poměr jednotlivých činností tak, aby každé dítě mělo možnost zažít pocit úspěchu. Na druhé straně – i neúspěchy jsou organickou součástí života a nelze před nimi děti pouze chránit – přijetí svých osobnostních mezí patří ke zdravému sebe přijetí každého člověka. Učitelky však dbají, aby nezdravá soutěživost byla vyřazována.

Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

Podle složení dětí je možné, aby nejstarší děti od pololetí nespaly a po krátkém odpočinku se věnovaly klidovým hrám či chodily ven. Do spaní nenutíme, ale vhodně motivujeme, aby poznaly přínos odpočinku.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim – týden i více, po domluvě s rodiči

Základní pravidla pro chod MŠ jsou dána  řádem školy, který je vystaven v informační zóně. Z něj se potom odvíjejí pravidla vzájemného soužití mezi pracovníky MŠ – ti tato pravidla předávají dětem postupně od nástupu do MŠ. K této činnosti slouží následující manuál:

PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ

 1. Ve třídě, v šatně a na chodbách neběháme (abychom neublížili sobě a ostatním dětem).
 2. Ve třídě, v šatně a na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře).
 3. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)
 4. Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve dva kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem).
 5. Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).
 6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se).
 7. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti).
 8. Nebereme nic, co nám nepatří (co není naše, je cizí a brát cizí věci je krádež).
 9. Denně se snažíme někoho potěšit (protože i my jsme rádi potěšeni).
 10. Uklízíme po sobě své věci i hračky (abychom je zítra na stejném místě zase našli).

Tyto pravidla jsou v obrázkové podobě vyvěšeny v prostorách šaten  na každém patře mateřské školy.  Učitelky při postupném vysvětlování  tohoto manuálu mohou s dětmi vytvořit jednotlivé piktogramy i ve třídách, které jim budou pravidla připomínat a napomáhat jejich osvojení. Budou s dětmi i mezi sebou stále prohlubovat pravidla efektivní komunikace.

Záměry:

Ø  Podporovat zdravé sebevědomí dětí

Ø  Vést ke zvládnutí stanovených pravidel chování

Ø  Zajišťovat podmínky k zdravému životnímu stylu 

3.4. ORGANIZACE

Denní provoz začíná od 6 hod. ve třídách určených ke scházení a rozcházení dětí.

6.00 –   8.00

Příchod dětí do školky a předávání pedagogickým pracovnicím, volná hra dětí. Děti si individuálně dle vlastního výběru mohou (se souhlasem učitelky) půjčit libovolné hračky.

8.00   8.30

Ranní pozdravení, třídní rituály,  rozcvička, pohybové aktivity.

8.30 –   9.00

Osobní hygiena, dopolední svačina.

9.00    11.30

Hlavní program, práce s integrovanými dětmi, individuální  programy, pobyt venku                                                        

11.30 – 12.15

Oběd a osobní hygiena dětí

12.15 – 14.00

Odpolední odpočinek, spánek, individuální práce s dětmi s  nižší potřebou spánku.

14.00 – 14.30

Odpolední svačina, osobní hygiena.

14.30 – 16.30

Volné činnosti a řízené aktivity ve třídách nebo pohybové aktivity na zahradě

Výše uvedené časy jsou orientační – mohou být přizpůsobeny okamžité situaci nebo potřebám dětí, hlavní činnosti prolínají celým dnem. V mateřské škole Růžová je však důležité dodržovat stanovené časy pro jídelnu, aby se děti prostřídaly.

Organizace chodu mateřské školy se řídí školním řádem, provozním řádem a dalšími předpisy.

Týdenní provoz v mateřské škole Růžová je tvořen specifickými pravidelnými aktivitami během týdne, logopedie, grafomotorické cvičení, prevence poruch učení, ortoptická a pleoptická cvičení.

Individuální logopedickou péči  zajišťuje  speciální  pedagog  Mgr. Dagmar Kalinová  na základě vlastního projektu. V září vykoná depistáž, potřeby dítěte projedná s rodiči a poté dítě zařadí do svého projektu. Individuální setkání probíhají  podle vyvěšeného harmonogramu.  Individuální logopedická schůzka či konzultace i s rodiči je možná po domluvě s učitelkou.

Grafomotorické cvičení zajišťuje speciální pedagog Mgr. Jana Frýblová rovněž na základě vlastního projektu, depistáže potřeb a z ní vzniklého  harmonogramu.

Prevenci poruch učení obdobným způsobem realizuje Mgr. Hana Veselá, zaměřuje se na děti s odkladem školní docházky.

Roční provoz  je ovlivňován harmonogramem jednotlivých celoškolních aktivit, jež se mění v závislosti na kalendářním roce a aktuálních událostech. Každoročně mezi ně patří:, Mikulášská besídka, vánoční besídky, divadelní a filmová představení pro děti, různé sportovní aktivity, výlety, výstavy, podzimní a jarní výstavy v mateřské škole, velikonoční hry, zábavná odpoledne na zahradě, Dny dětí ,Dny pro maminky, rozloučení se školním rokem apod.

Pokud není  dle vypracovaného harmonogramu mateřských škol J. Hradce  stanoven provoz mateřské školy, je  v období vánočních prázdnin  přerušen. Jeden měsíc letních prázdnin je vždy jedna MŠ uzavřena – toto uzavření je předem naplánováno a služby dětem poskytuje druhé pracoviště. 

Spolupráce mateřských škol s dalšími organizacemi

Městské kulturní středisko – divadla, kina….

MěÚ – sociální odbor-kulturní program pro vítání občánků – MŠ Pod Kasárny

MESADA,OKNA

Střední zdravotnická škola – „Den otevřených dveří“ se zajímavým programem pro předškolní děti, projekt „Zdravý zoubek“

Základní umělecká škola – zve děti především předškolního věku na výchovné koncerty a seznamuje je hravou formou s jednotlivými hudebními nástroji.

Základní školy – realizují dny otevřených dveří nebo drobné projekty na téma „Poznejte školu“ pro děti předškolního věku.

Muzeum J. Hradec

Městská knihovna

Automotoklub, Městská policie, České dráhy, Záchranný vojenský oddíl, AVE, Good Year, Plavecký bazén atd.

Mezinárodní spolupráce se školami v rámci projektů e-Twinningu- MŠ Růžová 

Záměry:

Ø  Omezování spojování tříd

Ø  Větší nabídku činností podporující vlastní aktivitu a experimentování dětí při pobytu venku

 

3.5.ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Město Jindřichův Hradec. Ředitelka MŠ je zároveň statutárním orgánem právního subjektu, zástupkyní statutárního orgánu je ředitelka odloučeného pracoviště Pod Kasárny. Ředitelka , v její nepřítomnosti statutární zástupkyně – odpovídá za veškeré finanční, organizační, pedagogické procesy v právním subjektu, odpovídají také za dodržování platné legislativy. V době nepřítomnosti ředitelky, zástupkyně ředitelky mateřské školy jsou odpovědné za základní chod mateřských škol vedoucí učitelky. Za chod stravování zodpovídá hospodářka mateřské školy a za chod kuchyní vedoucí kuchařky.

Pravidla a kompetence jednotlivých zaměstnanců MŠ jsou dány organizačním řádem, směrnicemi a pracovní náplní. Ředitelka vede pracovníky k týmové práci, podporuje jejich profesní i osobní růst, vytváří prostor k otevřené komunikaci jak na pracovišti, tak s rodiči dětí a partnery MŠ. Všichni pracovníci MŠ  jsou vedeni k tomu, aby se spolupodíleli na tvorbě a evaluaci ŠVP, spolupráci s rodiči a partnery MŠ. Průběžně je zkvalitňován informační systém MŠ. Jsou respektovány názory, nápady a náměty všech pracovníků MŠ, každý má právo vyjádřit svůj názor v týmu spolupracovníků a společně hledat nové cesty v pedagogice i v  řešení různých problémů.

Pedagogické a provozní porady probíhají během roku dle harmonogramu a aktuální situace v mateřské škole- operativní krátké porady, pedagogické rady v lednu a červnu, třídní schůzky s rodiči (minimálně 2 x do roka), zápis dětí do mateřské školy v průběhu měsíce května ( datum stanoven zřizovatelem)

Záměry:

Ø  Zkvalitňovat práci všech pracovníků , pracovat týmově, přizvat ke spolupráci rodiče

3.6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Počet pracovníků:

pedagogové  

MŠ  Růžová:10 učitelek, 2 asistentky pedagoga

Vzhledem k tomu, že ve školce jsou zřízeny  dvě třídy pro děti se speciálními  vzdělávacími potřebami, a jedna třída s možností logopedické integrace, pracují zde čtyři vysokoškolsky vzdělané učitelky se zaměřením na speciální pedagogiku.

MŠ Pod Kasárny : 7 učitelek, z toho 1 učitelka Mgr. pro předškolní výchovu a 1 učitelka s bakalářským titulem

Provozní zaměstnanci

MŠ  Růžová :7 (domovnice, 2 uklízečky, vedoucí ŠJ, 2 kuchařky, údržbář)

MŠ Pod Kasárny: 6 (domovnice, 2 uklízečky, 2 kuchařky, údržbář)

Externí zaměstnanci

2  pracovnice na DPP,  oční sestra- ortoptická a pleoptická cvičení pro děti z oční třídy, nutriční terapeutka

Pedagogickou činnost vykonávají odborně kvalifikované učitelky. Všechny učitelky se i nadále průběžně vzdělávají, aby jejich práce odpovídala požadavkům RVP PV a současným pedagogickým trendům.

Služby pedagogů jsou organizovány dle pravidelného rozvrhu pracovní doby tak, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče.

Záměry:

Ø  Působit na veřejnost profesionálně v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy

Ø  Získávat zkušenosti při vzájemných hospitacích, sebevzděláváním, rozšiřováním odborného vzdělání

3.7. SPOLÚČAST RODIČŮ

Základní informace rodiče nově nastupujících dětí dostávají na schůzce, konané před nástupem dětí do mateřské školy. O aktivitách MŠ jsou rodiče průběžně informováni formou sdělení na třídách nebo v informační zóně MŠ, osobními rozhovory s učiteli, dále prostřednictvím webových stránek. V případě zájmu rodičů je jim umožněn vstup do tříd a účast na některém ze vzdělávacích programů, oslav ( Den matek, vánoční besídky, karneval…)  Mají tak možnost zažít atmosféru, ve které je jejich dítě vzděláváno. Rodiče je umožněno doplňovat obsah vzdělávání dětí například přinesením knihy, CD, zpěvníku, výtvarného materiálu,  upozorněním na zajímavou akci, doporučením lektora apod., účastnit se brigád na zahradě mateřských škol.  Rodiče mají možnost seznamovat se s prací dětí prostřednictvím nástěnek v informační zóně a šatnách, kde jsou umísťovány výtvarné práce dětí, fotodokumentace řády apod.. Pravidelně jsou podávány informace o prospívání dítěte. Prostor pro vyjádření svých názorů, připomínek je možný vhozením do schránky umístěné u hlavního vchodu. Respektujeme rodinu, jako základní sociální jednotku dítěte .

 

Roční plán pravidelných akcí pro rodiče 

ČERVEN-SRPEN - úvodní seznamovací schůzka pro rodiče nových předškoláků

ZÁŘÍ – společná schůzka rodičů na začátku školního roku

PROSINEC – mikulášské, předvánoční vánoční setkání či tvořivé dílny v jednotlivých třídách

LEDEN – konzultace s rodiči o dětech s možným odkladem školní docházky, odkaz na setkání s pracovníky PPP na téma školní zralost, apod.

KVĚTEN, ČERVEN – dětské zahradní slavnosti, den pro maminky, slavnostní rozloučení  se školáky ,společná posezení ke konci školního roku

Školní fond DUHA – MŠ Růžová

Sdružení rodičů a přátel školy – MŠ Pod Kasárny

Zajišťují realizaci doplňující akcí a činností podporující všechny děti v aktivním způsobu života a zajímavém prožívání času a napomáhá zapojení dětí s handicapem do běžných dětských aktivit.

Nabízí:

Účast dětí na divadelních a filmových představeních, pořádání výletů, oslavy Dne dětí rozloučení se školáky, financování dárečků k Mikulášovi, ke Dni dětí, pro budoucí školáčky…

 

Jednotlivé akce  jsou prezentovány na informačních tabulích u vstupu do MŠ a na nástěnkách u tříd.  Ve volbě témat a aktivit je ponechán prostor pro komunikaci a tvořivost.

 

3.8. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

V mateřské škole Růžová jsou zřízeny 2 speciální třídy, 1 třída s nižším počtem dětí s možností zařazení dětí s logopedickými vadami.  Do speciálních tříd jsou zařazovány děti na základě doporučení poradenských zařízení a se souhlasem rodičů. Děti vyšetřené SPC,PPP jsou rovněž zařazeny v běžných třídách obou mateřských škol. 

Spolupráce s institucemi v průběhu vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Ø  Pedagogicko-psychologická poradna J. Hradec

Ø  Speciálně pedagogická centrum pro zrakově postižené v Českých Budějovicích

Ø  Speciálně pedagogické centrum pro děti s logopedickými vadami v Týně nad Vltavou (odloučené pracoviště v Jindřichově Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v  Českých Budějovicích(odloučené pracoviště v Jindřichově Hradci

Ø  APLA

Ø  Dětské centrum Arpida  

Ø  Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci Praha

Ø  Občanské sdružení Okna 

Záměry:

Ø  Co nejširší začleňování dětí se speciálními potřebami do kolektivu dětí

Ø  Pořizování pomůcek na základě doporučení poradenských zařízení

3.9. PODMÍNKY  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

S přihlédnutím k nerovnoměrnému a k ne naprosto srovnatelnému vývoji dítěte v předškolním věku, ale při zaznamenání určité známky nadání dítěte jsou upraveny  podmínky jeho vzdělávání. Na základě konzultace s rodiči či doporučení kompetentních institucí jsou dítěti poskytovány obohacující programy zaměřené na stimulaci rozvoje celého potencionálu osobnosti dítěte , výběr rozvíjejících metod a úkolů pro různé oblasti a rámcově jejich sled nasazení.

Záměry:

Ø  Postupné dovybavení pomůckami, materiálem vhodných pro stimulaci vývoje  

3.10. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

Podmínky vzdělávání dětí do 3 let musí reagovat na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti dítěte.

Zajištění:

Ø  Pravidelného denního režimu, srozumitelných pravidel

Ø  Dostatku emoční podpory a pocitu bezpečí

Ø  Přiměřeného podnětného prostředí

Ø  Více individuální péče

Ø  Úzká spolupráce s rodinou

Záměry:

Ø  Dovybavení vhodným nábytkem, hračkami

Ø  Uzpůsobení  prostor heren, šaten, umýváren

Ø  Personální zajištění 

4.Organizace vzdělávání

4.1. CHARAKTERISTIKA TŘÍD

MŠ Růžová – kapacita 117 dětí

TŘÍDA ZELENÁ pro start do života, určená dětem mladšího předškolního věku. Děti se zde adaptují na život ve větší dětské skupině (25 dětí). Zajišťují 2 p. učitelky

TŘÍDA MODRÁ pro zklidnění a upevnění pocitu bezpečí, určená dětem se speciálními potřebami různého druhu a s kombinacemi vad, které vyžadují práci v menší skupině (15 dětí), zvýšenou pedagogicko – psychologickou péči především v oblasti komunikace, prvky arteterapie, relaxace, individuální programy, logopedickou prevenci a spolupráci se speciálně pedagogickými centry a poradnami. Ve třídě je přítomna asistentka pedagoga a 2 p. učitelky.

 

TŘÍDA ŽLUTÁ slunečné vypravení dětí do školy – určená dětem staršího předškolního věku, které se adaptují na práci ve větší skupině (28 dětí). Práce se soustředí na rozvoj grafomotoriky, koncentrace, koordinace pohybů, přípravu na přechod do 1. třídy, sociální rozvoj a vnímání světa v širších souvislostech. Zajišťují 2 p. učitelky

 

TŘÍDA RŮŽOVÁlaskavé objetí pro bezpečnou orientaci – určená dětem se speciálními potřebami především v oblasti zrakové a pohybové. Děti zde pracují na základě individuálních programů, ve třídě je asistentka pedagoga, externě dochází zdravotní sestra, která cvičí zraková cvičení. Menší kolektiv (15 dětí),rozvoj hudebních a výtvarných dovedností, relaxační techniky. Zajišťují 2 p. učitelky

TŘÍDA ČERVENÁpro povzbuzení k životu i řeči – je zde možnost integrace dětí s vadami řeči, osobnostního vývoje a  komunikace, které potřebují menší kolektiv (19 dětí), individuální program, podporu psychického vývoje, logopedickou péči, dechová a relaxační cvičení, spolupráci se speciálními centry, podporu k sebevyjádření, prvky arteterapie a dramatické výchovy. Zajišťuje 1 p. učitelka

 

TŘÍDA ORANŽOVÁna přivítání v mateřské škole – pro děti s možností polodenní docházky, menší, věkově smíšený kolektiv (15 dětí). Zaměření na harmonický rozvoj dítěte ve všech oblastech, podporu individuálních zájmů a zvýšenou spolupráci s rodiči. Ve třídě probíhá také příprava dětí na přechod do 1. Třídy. Zajišťuje 1 p. učitelka

MŠ Pod Kasárny- kapacita 99 dětí

TŘÍDA ZVONEČEK – děti mladšího školního věku./3-5 let/Cílem je usnadnit přechod z rodinné výchovy do kolektivu a to vlídným a laskavým přístupem..Chceme děti vést ke zdravému životnímu stylu,směřovat k osvojování dovedností,vědomostí a schopností,které děti používají v běžných situacích.

TŘÍDA OVEČKAsmíšená třída/děti 3-6 let/.Mottem třídy   je vycházet vstříc potřebám a zájmům dětí,využívat integrované učení hrou.Do vzdělávací práce zahrnovat rovnoměrně všechny činnosti – hudební,jazykové,tělesné rozumové,pracovní,výtvarné i dramatické. 

TŘÍDA PEJSEK- děti staršího předškolního věku a děti s odkladem školní docházky.Činnosti jsou zaměřeny na přípravu dětí před zahájením povinné školní docházky s ohledem na jejich schopnosti a osobitost.Ve vzdělávání se zaměřujeme na čtenářskou gramotnost- aktivní účast dítěte založená na prožitkovém učení,seznamování s knihou a literaturou.

Matematická gramotnost – rozvoj poznávacích schopností,myšlenkových procesů,představivosti,paměti a pozornosti

TŘÍDA KOČIČKAděti mladšího a středního školního věku.Menší kolektiv dětí v této třídě/15 zapsaných/ umožňuje dětem zvýšenou individuální péči ze strany paní učitelky a usnadňuje dětem,které nejsou zvyklé na větší kolektiv dětí,aby si snadněji zvykly na společenství kamarádů.

4.2. PRAVIDLA ZAŘAZOVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Zařazení dětí do  tříd je prováděno zpravidla na základě věku dětí,   třídy jsou i věkově heterogenní. Na základě doporučení SPC či PPP jsou zařazovány děti do speciálních tříd. Je přihlíženo k požadavkům rodičů ( sourozenci  či kamarádi spolu atd.). Rozdělení dětí se  zpravidla uskutečňuje  před začátkem školního roku, ke změnám dochází dle aktuálních změn v seznamech dětí nebo opět po odůvodnitelných  požadavcích rodičů.

4.3.SOUBĚŽNÉ PŮSOBENÍ DVOU UČITELŮ NA TŘÍDĚ

Ø  Při pobytu venku

Ø  Při akcích pořádaných mimo budovu mateřské školy

Ø  Při vyšším počtu dětí  nad povolený limit na 1 učitelku

Ø  Na slavnostních akcích, akcích pořádaných s rodiči atd.

4.4. KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Na základě podané žádostí rodičů ve stanovené době zápisu do mateřské školy ( v průběhu roku dle volné kapacity mateřské školy) jsou děti přijímány dle kritérií stanovených na daný školný rok. Tyto kritéria jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy a na přístupném centrálním místě v mateřské škole. 

4.5. ORGANIZACE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.  V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Ověřování výstupů individuálního vzdělávání:

Ø  ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Ø  mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Termíny ověření se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku a posléze vždy 1x po následujících 3 měsících

Ø  o způsobu a termínech ověření, včetně náhradních termínů budou rodiče s dostatečným předstihem informováni

Ø  zákonní zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

5.1.  ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Motto :

„Schopnosti, které jsou do nás vloženy, jsou větší než si myslíme“

Vycházíme z výchovy dítěte v rodině, dbáme na nenásilný přechod do školky a tím se mu snažíme usnadňovat první krůčky bez rodičů. Respektujeme individuální potřeby každého dítěte, dáváme mu dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjíme celou osobnost dítěte, dáváme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učíme dítě být samo sebou a zároveň ho směřujeme k přizpůsobení životu ve společnosti, přijímání do svého středu s laskavostí všechny lidi, i když mají různou národnost, barvu pleti, nebo zdravotní omezení.

Cílem je ukázat dětem svět jako místo, kde se mohou radovat a prožívat řadu krásných okamžiků 

5.2.  DLOUHODOBÉ CÍLE

Ø  Rozvíjení dítěte – s důrazem na zdravý tělesný i duševní rozvoj, pohodu, spokojenost, naplnění základních potřeb, především bezpečí a jistoty.

Ø  Rozvíjení schopnosti učení – tj. podpora vlastního zájmu a zvídavosti dítěte, kladná motivace k učení, rozvíjení řečových schopností, důraz na přirozenou chuť k učení a poznávání nových věcí, porozumění a schopnost dětského chápání věcí kolem, jejich změně či pohybu, a pozitivně na ně reagovat, vyrovnávat se s nimi, přizpůsobovat se.

Ø  Osvojení si základů hodnot, jež tvoří naší společnost –  především důraz na individualitu a  svobodu, rovnost všech lidí, pomoc trpícím a  ohroženým,  péče a zájem o druhé, tolerance a ohled na jiné, předávání kulturní tradice a dědictví, základy efektivní komunikace, spolupráce, spolupodílení se na rozhodování a odpovědnosti za ně.

Ø  Rozvoj osobní samostatnosti a schopnosti se tak projevovat a působit na své okolí – poznání sebe sama, vlastních zájmů, schopnosti svobodně ovlivňovat různé situace, rozvoj sebevědomí a zdravé sebedůvěry, tvůrčí spolupráce v kolektivu i rodině, vést k zodpovědnosti za své činy.

5.3.  METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Snažíme se poskytnout dětem podnětné,  zajímavé prostředí, aby v něm bylo dítě spokojená a radostné. Vzdělávání probíhá v každé činnosti, kterou dítě během dne v MŠ vykonává, pedagog si je vědom důležitosti vlastního příkladu, který je při vzdělávání předškolních dětí stěžejní. V rozvoji dítěte klademe důraz na prožitek a průběh činnosti, kterou dítě při vzdělávání vykonává, nikoli na výsledek a produkt. V souvislosti s tím podporujeme každé dítě tak, aby mohlo zažít dobrý pocit ze své činnosti a pochvalu, na druhé straně však je třeba dávat i hranice, abychom dětem pomohli ke zdravému sebe přijetí a nepomáhali jen  k nadměrnému a neopodstatněnému sebevědomí.

Samozřejmostí je akcent na vstřícné chování mezi dětmi, učitelkami i dospělými zaměstnanci. Důležité je ukázat dětem takové formy komunikačních vzorců, které jsou přijatelné a přenosné do běžného jednání ve společnosti. Snažíme se respektovat individuální potřeby a city jednotlivých dětí, ale zároveň jim dávat hranice, potřebné k tomu, aby dětská skupina mohla fungovat. Je omezováno slovní poučování a předávání hotových poznatků tak, aby byla podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat.

Snažíme se výchovu individualizovat, protože děti stejného věku nemusí mít rovnoměrně vyvinuty jednotlivé typy inteligence. K lepšímu pochopení využíváme i Teorii rozmanitých inteligencí“ H. Gardnera:

Snažíme nabízet činnosti natolik pestré, aby každé dítě – ať má jakkoli rozloženou intelektovou strukturu, v ní našlo možnost seberealizace ať již v rovině prožitkové, nebo činnostní. Vzdělávací aktivity probíhají formou skupinových i individuálních činností, obsahující  prvky hry a tvořivosti. Preferovány jsou metody, které umožňují dítěti vlastní volbu, ale také převzetí odpovědnosti za tuto volbu. Direktivní metody jsou užívány pouze v míře nezbytně nutné k udržení chodu ve skupině a vytvoření pravidel a řádů.  Společně s dětmi vytváříme pravidla chování, která umožní s laskavostí přijímat sebe i druhé v různorodosti (onen „Barevný svět pro všechny“ je v tomto smyslu symbolem pro jednotu v různosti). Nabízíme dostatek pohybových činností včetně pobytu na čerstvém vzduchu. Konkrétní škálu využívaných metod formulují učitelky ve svých TVP .Preferováno je kooperativní učení,  dramatizace činností, podporována je tvořivost dětí.

 

5.4.  ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI

       VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, DĚTÍ NADANÝCH

Ø  Vypracování jednoduchého a strukturovaného plánu pedagogické podpory pro realizaci podpůrných opatření I.stupně  na základě pozorování učitelky při práci a hře dítěte dítěte.Organizace výuky s ohledem ke specifickým potřebám dítěte ,průběžné vyhodnocování pokroku s ohledem na věk a tempo vývoje.

Ø  Na základě doporučení PPP nebo SPC a jejich stanovení podpůrných opatření II.-V. stupně vypracování  Individuálního vzdělávacího plánu. IVP je sestaven ve spolupráci PPP nebo SPC, jsou s ním seznámeni rodiče, součástí je informovaný souhlas při poskytování podpůrných opatření. Organizace výuky s ohledem ke specifickým potřebám dítěte a jeho stupni znevýhodnění -průběžné vyhodnocování pokroku, konzultace s pracovníky PPP, SPC (plánované návštěvy či domluvené způsoby komunikace s pracovníky jednotlivých zařízení).

Ø  Na základě doporučení PPP nebo SPC na zřízení funkce asistenta pedagoga dítěte postupuje ředitelka mateřské školy dle daného metodického doporučení.

Ø  Průběh vzdělávání dětí nadaných založen na uplatnění neautorativní komunikaci v interakci s dítětem, vytvořením prostoru pro prezentaci   a názorů dítěte, prováděním společného hodnocení činností s dítětem, s možností diskutovat o přednostech a nedostatcích.

5.5.ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

Ø  Vytvoření adaptačního programu v souladu s individuálními potřebami dítěte

Ø  Aktivní podněcování pozitivních vztahů a spolupráce s rodinou

Ø  Uplatňování laskavého přístupu k dítěti, pozitivně ho přijímat

Ø  Zajištění vyhovujícího režimu dne vycházející z potřeb dětí

Ø  Zajištění variability v uspořádání prostoru pro pohyb, hru, odpočinek, hygienu

6.Vzdělávací obsah

6.1. INTEGROVANÉ BLOKY

Obsah vzdělávání je rozčleněn do integrovaných bloků, které tvoří jednotlivé tematické celky, jež jsou vzájemně propojené a jsou nabídkou pro rozpracování třídních programů. Jednotlivé oblasti vzdělávání se ve všech integrovaných blocích prolínají.

 Je věcí učitelky, jakým způsobem bude dále s jednotlivými tématy pracovat, zaměňovat jejich pořadí, atd. Výchovné záměry jsou odvozeny z dílčích cílů, jež vychází z obecných cílů RVP PV. Obsah je volný, pouze vytýčí dané vzdělávací oblasti, aby se neopomenulo nic, co je důležité pro vývoj dítěte. U integrovaných bloků jsou uvedeny jejich charakteristiky, cíle, záměry i očekávané výstupy

6.1.1. POJĎ SI SE MNOU HRÁT

Témata :Školka nás volá, Mám kamarády, Kam patřím

Integrovaný blok je zaměřen na utváření vztahů dítěte k ostatním, na rozvoj sociálního cítění, na rozvoj sociálního cítění dítěte, na utváření povědomí o jeho sounáležitosti s nejbližším okolím, na posílení vlastní identity, poznávání pravidel společného soužití a života národnostních menšin, základy vnímání multikulturního světa

Vzdělávací cíle a záměry:

Ø  Seznámení s prostředím školy, osvojení základních pravidel bezpečného pohybu

Ø  Vytvoření vztahu k mateřské škole, seznámení s ostatními dětmi i dospělými

Ø  Vedení k osvojení si povědomosti o multikulturním dění ve společnosti, přijímání dětí jiných národností, toleranci k odlišnostem i jedinečnostem.

Ø  Nácvik dodržování pravidel vzájemného soužití, posilování sebekontroly, sebeovládání, uvědomování si práva svého i ostatních

Ø  Pomoc při orientaci v řádu a v prostředí, do kterého se dítě dostává a  podílení se na jeho ochraně.

Ø  Probouzet úctu k rodině, domovu

Ø  Vedení děti k obezřetnému chování v neznámých situacích či s neznámými lidmi.

Ø  Osvojování si praktických dovedností přiměřených věku

Ø  Vytváření u dětí zdravých hygienických a životních návyků

Ø  Podpora spontánního i vědomého učení, záměrného soustředění na činnost a na dokončení započaté činnosti.

Vzdělávací metody , činnosti :   kooperativní, prožitkové, sociální učení.

Výstupy:

Ø  Zvládat odloučení od rodičů, adaptovat se na život v mateřské škole, přizpůsobit se společnému programu, orientovat se v režimu dne

Ø  Umět zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, materiálem a pomůckami

Ø  Zvládat sebeobslužné činnosti – péče o své věci, udržování pořádku ve svém okolí

Ø  Orientovat se ve známém prostředí – prostor mateřské školy, třídy ,zahrady

Ø  Vyjádřit své pocity, myšlenky, potřeby, domluvit se s ostatními

Ø  Být citlivý a ohleduplný k druhým, pomáhat mladším, slabším, znevýhodněným

Ø  Podílet se vytváření pravidel společného soužití

6.1.2. BAREVNÝ PODZIM MALUJE

Témata :Na poli, Na zahradě, V lese, Co umí vítr a déšť, Dary a plody podzimu, Když padá listí       

V tomto bloku je kladen důraz na poznávání živé i neživé přírody, změny počasí , změny v barevnosti přírody, tepelné změny, potřeba péče o vlastní tělo během  přírodních změn a na spolupodílení se na společných činnostech 

Vzdělávací cíle a záměry:

Ø  Vést k pozorování  změn v přírodě a umět je pojmenovat

Ø  Posilování vztahu dítěte k přírodě a jejím proměnám v souvislosti s ročním obdobím

Ø  Učit pojmenovat přírodní jevy, vnímat rozmanitost barev a tvarů v přírodě,   rozšiřovat slovní zásobu dětí

Ø  Vést k chápání okolního světa, podpora činorodosti a  pracovitosti

Ø  Využívat námětů z podzimní přírody k posilování smyslového vnímání, rozvoj hrubé a jemné motoriky, vyjadřovacích a výtvarných schopností pomocí

Ø  Vést k aktivnímu  všímání si svého okolí, touze po porozumění věcem, jevům a dějům.

Ø  Probouzet a prohlubovat ohleduplnost k živým tvorům

Ø  Pověřovat děti samostatnými úkoly, úkoly ve dvojicích

Vzdělávací metody, činnosti :  pozorování, porovnávání, praktické činnost s přírodním materiálem, prožitkové hry, činnost s knihami, vyprávění dětí – zážitky nebo podle obrázků, poslech pohádek a příběhů- jejich dramatizace, smyslové vnímání, nové výtvarné techniky, provádění typických podzimních činností- hrabání listí, pouštění draka , podzimní výstava, využívání hudebně pohybových her, písní a rytmických nástrojů, praktické činnosti ke zlepšení přírodního prostředí

Výstupy:                                      

Ø  Být citlivý k přírodě a chránit ji

Ø  Všímat si věcí a jevů okolo sebe, dokázat formulovat otázky a hledat odpovědi

Ø   Samostatně se rozhodovat, vyjadřovat své myšlenky, nápady, názor a pocity

Ø  Dokázat uplatnit zkušenosti v praktických situacích

Ø  Osvojení si elementárních poznatků o přírodě a okolním prostředí

Ø  Uvědomovat si, v jakém prostředí žije a jak ho svým chováním může ovlivnit

Ø  Vyjádření svých představ pomocí různých výtvarných technik

Ø  Nevyhýbat se problémům, dokázat svou aktivitou situaci řešit

Ø  Dokázat využívat informativních prostředků – kniha, PC

Ø  Dbát na své zdraví a bezpečí, chovat se zodpovědně

Ø  Položení základů především kompetencí k učení, řešení problémů, komunikativní, činnostní a občanské. Hloubka osvojení jednotlivých kompetencí je individuální, hodnoceno v osobních portfoliích dětí.

6.1.3. BÍLÁ ZIMA ČARUJE

Témata :Moje tělo a zdraví, Advent, Mikuláš a Vánoce, Tři králové, Zimní hry a sporty, Masopust, Jedeme do pohádky , Zvířátka v zimě

Integrovaný blok je zaměřen na rozvoj citového prožívání vzhledem k tradicím, k posilování rodinných a mezilidských vztahů, k podpoře fantazie a kreativity dětí, na vytváření zdravého životního stylu, ochranu zdraví a osvojení si poznatků o lidském těle.

Vzdělávací cíle a záměry:

Ø  Seznámit děti se způsoby  slavení a  různými tradicemi, budujeme úctu k tradicím dětí z jiného kulturního prostředí.

Ø  Prohlubovat citlivost k potřebám druhých a k jejich osobním i rodinným tradicím.

Ø  Vést k poznání vztahů v rodině, ke svým bližním

Ø  Upevňovat nápodobu modelů prosociálního chování a mezilidských vztahů.

Ø  Zdokonalovat pohybové dovednosti za pomocí využití sezónních činností

Ø  Vnímání a objevování změn v přírodě se zapojením všech smyslů – vlastnosti sněhu, ledu

Ø  Posilovat vztah ke všem živým tvorům, k péči o ně

Ø  Vytvářet zdravé životní návyky a postoje, vést ke zdravému životnímu stylu

Ø  Osvojit si poznatky o lidském těle, zdraví

Ø  Vést k práci ve skupině, s ostatními dětmi, aktivně se podílet na společném životě třídy

Ø  Rozvíjet produktivní jazykové dovednosti

Ø  Učit využívat informativní a komunikační  prostředků. 

Vzdělávací metody, činnosti : tvoří především prožitkové aktivity, které mají dětem napomoci k vědomí, že každý z nás někam patří – narodil se do rodiny (slavení narozenin), patří do širší rodiny a společnosti (slavení svátků, obvyklých ve střední Evropě – t.j, masopustu, vánoc…), poznávání lidových tradic v období adventu. Rituály, které povzbuzují sounáležitost s rodinou, sociální skupinou a širším společenstvím – školky. Provádění sezónních činností – hry se sněhem, bobování…, experimentování se sněhem, činnosti zaměřené na poznávání vlastního těla, vyjádření vlastních nápadů a přání, estetické a tvůrčí aktivity – vánoční výzdoba, výroba drobných dárků pro blízké ….,vyjádření fantazie při pohybu, obohacování slovní zásoby o slova označující jevy a činnosti, malování na základě citového prožitku, sociální a interaktivní hry

Výstupy:

Ø  Projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomáhat slabším, vnímat nespravedlnost, agresivitu a lhostejnost

Ø  Odhadovat rizika svých nápadů, přizpůsobit se daným okolnostem

Ø  Pojmenovat části těla, - co prospívá a co mu škodí

Ø  Využívat poznatků získaných z pozorování změn a dění v přírodě a nejbližším okolí

Ø  Řešit problémy nejdříve samostatně a až pak s pomocí dospělého

Ø  Samostatně vyjadřovat myšlenky, vyjadřovat se ve větách, rozumět slyšenému

Ø  Projevovat zájem o knihy, soustředěně poslouchat četbu, sledovat děj

Ø  Chápat prostorové a časové pojmy

6.1.4.PROČ JE JARO ZELENÉ

Témata: Co děláme celý den a celý rok, Hádej čím jsem, Barvy jara, Kdo žije u potoka, řek a rybníků, Maminka má svátek, Čím cestujeme 

Integrovaný blok je zaměřen na vítání jara, pozorování a poznávání probouzející se přírody, posilování vztahu k rodině a poznávání místa, kde žijeme

Vzdělávací cíle a záměry:

Ø  Rozvíjet vnímání pomocí pozorování přírodního okolí – rozvoj a využívání všech smyslů

Ø  Získávat vztah k živým tvorům

Ø  Vést k ekologickému chování

Ø  Posilovat vztah ke svému nejbližšímu okolí

Ø  Poskytovat základy, jak se chovat v případě ohrožení a nebezpečí, přivolání pomoci

Ø  Seznamovat s pravidly v silničním provozu

Ø  Vést děti k citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, rozpoznání nevhodného chování v rámci prevence soc. patologických jevů, budovat u dětí schopnost bránit se projevům násilí a ponižování, řešení konfliktů  dohodou. 

Vzdělávací metody, činnosti : všechny dostupné formy pohybu – ať již skupinové hry, individuálního cvičení, nebo zklidňující chvíle, zaměřené na relaxaci, hluboké dýchání, vnímání vlastního těla, tlukot srdce apod. .Činnosti jako procvičování všech svalových skupin, orientace v prostoru, grafomotorická cvičení, záměrné pozorování – jevy a předměty, tvůrčí aktivity spojené s rozvojem vyjadřovacích schopností, řešení elementární matematických úloh se zaměřením na číselnou řadu, praktické činnosti zaměřené k vytváření správných postojů k životnímu prostředí – Den země, výtvarné činnosti na základě citového prožitku, rytmizace a melodizace říkadel, hry na tělo, skupinový i sólový zpěv spojený s instrumentálním doprovodem

Výstupy:

Ø  Zvládat základní pohybové dovednosti, umět se pohybovat v různém prostředí

Ø  Soustředit se na činnosti, dokončit započatou činnost, postupovat podle instrukcí, zvládat jednoduché pracovní úkony

Ø  Využívat vlastních zkušeností k hledání různých možností, využívat vlastní nápady

Ø  Nalézt ve svém pozorování vzájemné souvislosti, radovat se z poznaného a zvládnutého

Ø   Vyjadřovat své prožitky, pocity a  náladu různými prostředky.

Ø  Chápat jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací

Ø  Užívat číselných a matematických pojmů, vnímat elementární matematické souvislosti

Ø  Ovládání dovedností předcházející čtení a psaní

Ø  Umět se prosadit ve skupině, ale současně se domluvit, spolupracovat, respektovat druhé

Ø  Uvědomovat si svá práva i práva druhých, respekt  osobní zóny vlastní i druhých. 

6.1.5.DUHOVÉ LÉTO

Témata :Svátek dětí,Barvy okolo nás, Světadíly- cestujeme, Zvířátka v ZOO, Povolání dospělých, Tajemný svět moře, Blíží se prázdniny –letní květiny a první ovoce

Integrovaný blok je zaměřen na poznávání přírody ve svém okolí a v jiných oblastech, na rozvoj úcty k životu ve všech formách, osvojení si poznatků o bezpečném chování v různých situacích, dovednost uplatnit získané poznatky v komunikaci v kolektivu.

Vzdělávací cíle a záměry:

Ø  Získávat poznatky o světě lidí, kultury i techniky

Ø  Rozvíjet multikulturní výchovu k lidem bez rozdílu barev pleti

Ø  Vytvářet vztah ke svému městu, zemi, všímat si dění i problémů ve svém bezprostředním okolí

Ø  Vést k pochopení významu celoživotního učení pro každého z nás, vědět, že každé povolání je důležité, nepostradatelné

Ø  Dokázat využívat informace z knih, ovládat elementární schopnosti v zacházení s komunikační technikou

Ø  Vytvářet osobní předpoklady pro radostný vstup do základní školy

Vzdělávací metody, činnosti: smyslové a psychomotorické hry ,přímé pozorování přírodních a kulturních jevů, prohlídky objektů v okolí, výlety do okolí – pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů, posilování koordinace oko-ruka , využívání žertovných říkadel k chápání rýmu, manipulace s předměty vedoucí k soustředěné činnosti, činnosti zaměřené na vnímání prosociálního prostředí – rodina, společenské hry aktivity, poučení o možných nebezpečných situacích – v přírodě a o prázdninách, kooperativní činnost ve dvojicích a ve skupinách, procvičování elementárních matematických schopností formou her

Výstupy:

Ø  Pomáhat pečovat o okolí a životní prostředí

Ø  Vyjadřovat  samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění

Ø  Všímat si, že svět má svůj řád, je rozmanitý, nekonečně pestrý

Ø  Chápat, že lidé jsou různí a umět být tolerantní k jejich odlišnostem

Ø  Dokázat vnímat a rozlišovat s využitím všech smyslů

Ø  Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Ø  Odhadovat svoji sílu, přiměřeným způsobem zhodnotit své pokroky a oceňovat výkony druhých

Ø  Spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

Ø  Mít smysl pro povinnost ve hře, v práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupovat zodpovědně

Ø  Mít základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami v rozporu

Ø  Ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní

Ø  Ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně se vyjadřovat

6.1.6. DÍLČÍ PROJEKTY A AKTIVITY

Obsah  dílčích aktivit je obměňován prostřednictvím jednotlivých TVP podle individuálních potřeb dětí. Projekty jsou rámcové, témata jednotící pro celou MŠ. Je zde dán prostor pro volbu a skupinovou tvořivost, spolupráce s rodiči při realizaci projektů vítána.

 

MĚSÍC

NÁZEV PROJEKTU

AKTIVITY

SPOLUPRACOVNÍCI

ZÁŘÍ

DOBRÝ DEN, ŠKOLKO

Prohlídky prostor MŠ, seznámení dětí se zaměstnanci i s budovou. Adaptace dětí s možností účasti rodičů

ŘÍJEN

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

Pouštění draků, výroba podzimních dekorací, podzimní výstava, vyřezávání dýní – společně s rodiči

LISTOPAD

DEN ZDRAVÍ

 

Prevence zubního kazu – pro děti realizují společně  SZŠ + VZP

PROSINEC

SLAVÍME ADVENT

Mikulášská nadílka, vánoční  posezení,  návštěva Krýzových jesliček, Baráčnické rychty. Mik. besídku zajišťují po domluvě místní org.. či školy, dobrovolníci z řad rodičů… , vánoční posezení třídní učitelky

LEDEN

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Jak se stravujeme u nás doma a ve školce – výměna zkušeností maminek a dětí mezi sebou.

ÚNOR

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Výroba masek, tanec, soutěže – možnost účasti a spolupráce rodičů.

BŘEZEN

DEN ZEMĚ

Den plný her, povídání a obrázků s environmentální tematikou. Ve spolupráci s nadací VYDRA zajišťují třídní učitelky s pomocí rodičů.

DUBEN

SLAVÍME VELIKONOCE

Tvořivé aktivity s velikonoční tematikou, korunované výstavkami výrobků, návštěva muzeí, Baráčnické rychty, možnost soutěže o nejkrásnější velikonoční dekoraci.

KVĚTEN

DEN MATEK

DEN DĚTÍ

Překvapení pro maminky – rukodělné činnost

Zahradní slavnost pro děti

ČERVEN

NASHLEDANOU, ŠKOLKO

Výlety, ohníčky, hry, rozloučení se školáky.

Obě dvě mateřské školy se zapojily do projektu BEZPEČNÁ ŠKOLKA.  Cílem projektu je zvýšit povědomí dětí o bezpečném pohybu po městských komunikacích, využívání reflexních vest, orientace v pravidlech bezpečnosti.

Od února 2012 se průběžně zapojujeme do mezinárodních projektů e-Twinningu v rámci celé Evropy. Jedná se o spolupráci škol prostřednictvím komunikace přes PC a zasíláním materiálů poštou – vytváření společných činností, zasílání výstupů z daných činností pomocí e-Twinngového detoskopu, výměna zkušeností. Zároveň se lze i nepřímo inspirovat nápady jiných škol, které jsou průběžně ukládány na příslušný portál.

 

 1. EVALUAČNÍ SYSTÉM

7.1. EVALUAČNÍ OBLASTI

Ø  Prostorové a materiální podmínky MŠ –stav budov, vybavení tříd, zahrady a kuchyně

Forma: záznamy z kontrolní činnosti, provozní a pedagogické porady

Ø  Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život MŠ – stav hygienických podmínek a bezpečnosti

Forma: průběžné kontroly, zápisy v knize oprav

Ø  Psychosociální podmínky MŠ- zajištění vhodných podmínek pro práci jednotlivých profesí

Forma: kontrolní činnost, provozní a pedagogické porady, konzultace se zaměstnanci

Ø  Personální podmínky MŠ-kvalifikovanost zaměstnanců, vzdělávání, efektivita

Forma: hospitace, kontrolní činnost, pedagogické porady

Ø  Organizační podmínky MŠ – vhodná a účelná organizace

Forma: kontrolní činnost, schůzky s rodiči, dotazníky, konzultace s rodiči

Ø  Vyhodnocování pokroků v rozvoji a učení dětí- portfolia,týdenní záznamy

Forma: záznamy v osobních spisech dětí, individuální pohovory s rodiči, hodnocení TVP, pedagogické porady, hospitační činnost

Ø  Podmínky spolupráce MŠ a rodičů žáků- vystupování mateřské školy na veřejnosti, iniciativa rodičů a možnost zapojení do života mateřské školy

Forma: prezentace v tisku, na webu, denní konzultace s rodiči, dotazníky, vystupování dětí na veřejnosti, hospitační činnost 

7.2   PROSTŘEDKY AUTOEVALUACE,ČASOVÝ PLÁN,ODPOVĚDNOST

Evaluace na úrovni školy

Ø  Sestavení evaluačního týmu z obou pracovišť – vytvoření baterie dotazníků se zaměřením na všechny evaluační oblasti.

Ø  Dotazníkové šetření – rodiče (anonymní) . Volný přístup rodičů k dotazníkům u jednotlivých tříd, možnost vyplnění doma, diskrétnost při odevzdání.

Ø  Dotazníkové šetření -zaměstnanci mateřské školy . Podklad pracovníků pro zamyšlení nad svou prací a její kvalitou, výstup k osobní sebereflexi.

Ø  Společná SWOT analýza – zaměstnanci mateřské školy,  na základě hodnocení předchozích let společné stanovení  priorit, ohrožení…. mateřské školy

Ø  Obrázkové sdělení dětí – „U nás ve školce“, rozhovory - částečné zachycení dětského prožívání aktivit v MŠ, možnost aby se na své úrovni a svými dostupnými prostředky vyjádřily děti k tomu, co v MŠ mohou prožívat .Vyhodnocení dětských kreseb a rozhovorů realizují učitelky a komentované kresby jsou součástí evaluační zprávy.

Ø  Sběr dat – 1 měsíc. Shromáždění a vyhodnocení dotazníků provádí evaluační tým, podklady předává ředitelce mateřské školy a ta vypracovává evaluační zprávu .

Ø  Zpracování hodnocení mateřské školy

Evaluace na úrovni tříd

Ø  Vypracování TVP na základě specifik kolektivu dětí dané třídy , průběžné hodnocení  či doplňování, zpracování hodnocení na konci školního roku-vyvození závěrů

Ø  Individuální konzultace, krátké náslechy v průběhu dne (uspořádání tříd, šaten… v budově mateřské školy zcela tomuto způsobu vyhovuje) , hospitace, vzájemné náslechy učitelek.

Ø  Hospitační činnost ředitelky a zástupkyně ředitelky mateřské školy

Ø  Zodpovídá ředitelka a učitelky.

Evaluace na úrovni dítěte

Ø Zavedení  osobních portfolií dětí, které spravují a vedou třídní učitelky. Shromažďují v něm všechny informace, potřebné k podpoře správného vývoje dítěte a na základě těchto informací zvažují další způsoby podpory rozvoje dítěte. Jsou zde osobní dotazníky, hodnotící listy, diagnostické kresby, pracovní listy, v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami také lékařské a psychologické zprávy, individuální vzdělávací programy, záznamy a zprávy ze SPC, případně dalších spolupracujících institucí. Na základě všech shromážděných dokumentů mohou učitelky podat rodičům pravdivé informace o dítěti, pokud rodiče tyto informace potřebují jako podklad pro svá výchovná rozhodnutí.

Ø  Vypracování Plánů pedagogické podpory a Individuálních plánů – průběžné zaznamenávání pokroků – zodpovídají třídní učitelky

Ø  Průběžné doplňování portfolii- hodnocení . Zodpovídají třídní učitelky