Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy > Třídy Pod kasárny

Třídy Pod Kasárny

Třída ZVONEČEK - děti mladšího školního věku 3- 5 let, 28 dětí.
Vstupem dítěte do kolektivu se mění jeho dosavadní život a každý k adaptaci potřebuje určitý čas, který respektujeme a co nejvíce s rodiči v této době spolupracujeme a individuálně volíme tzv. zvykání dětí. Postupně děti získávají zkušenosti a poznatky při každé činnosti.
VYUČUJÍCÍ:  JANA PÍSAŘOVÁ,PETRA ONDŘEJOVÁ

Třída OVEČKA - třída smíšená, děti 3-6 let - 28 dětí.
I v této třídě je cílem tvořivá a aktivní práce s citlivým řešením problémů dětí. Třída je určena sourozencům, rodiče se v průběhu docházky mohou rozhodnout zda děti během docházky přejdou do předškolní třídy nebo zůstanou s mladším sourozencem.
VYUČUJÍCÍ:  DAGMAR SMETANOVÁ, Mgr.HANA MĚKUTOVÁ

Třída PEJSEK - třída starších dětí - 5-7 let, 28 dětí.
Ve třídě se snažíme vytvářet takové podmínky, aby dítě na konci předškolního vzdělávání umělo organizovat svoje činnosti, chovalo se zodpovědně, dodržovalo pravidla soužití, samostatně řešilo problémy, spolupracovalo s ostatními a respektovalo jejich názory.
VYUČUJÍCÍ:  HANA LÁTOVÁ, LENKA HRALOVÁ

Třída KOČIČKA - třída smíšená - 3-7 let,15 dětí

Nově otevřená třída,kolektiv dětí se teprve buduje.Úkolem bude rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost,nabízet zajímavé činnosti a podněty a zároveň získané zkušenosti stále posilovat.

Vyučující:  CHODCOVÁ JANA, OLGA BEDNÁŘOVÁ