Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy > Třídy Pod kasárny

Třídy Pod Kasárny

Třída ZVONEČEK - smíšená třída, děti 3 - 6 let , 28 dětí

Motto: ,, Do naší školky každý den, jen s radostí a úsměvem. "

Naším cílem je celkový rozvoj dětské osobnosti v duchu prožitkového učení s respektováním každé individuality dětské osobnosti.

Podporujeme zdravý životní styl, lásku, ochranu a kladný vztah k přírodě. Vzájemná důvěra, úcta, komunikace a spolupráce jsou

samozřejmostí.

VYUČUJÍCÍ : JANA PÍSAŘOVÁ, PETRA ONDŘEJOVÁ

 

Třída OVEČKA - smíšená třída, děti 3 - 7 let, 28 dětí
Motto: ,, Jaro, léto, podzim, zima u Oveček je vždy prima."

Naše třída ,, Ovečky " je malé společenství, ve kterém si děti osvojují hodnoty, tradice, vzorce chování, znalosti a dovednosti,

které budou moci uplatnit na své další vzdělávací cestě a v běžném životě. Chceme, aby se děti cítily dobře, spokojeně, jistě

a bezpečně. Podporujeme kamarádskou a přívětivou atmosféru pro všechny děti i rodiče. Respektujeme potřeby a věk dětí.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
VYUČUJÍCÍ:  DAGMAR SMETANOVÁ, Mgr. HANA MĚKUTOVÁ

 

Třída PEJSEKsmíšená třída, děti 3 - 7 leté, 28 dětí

Motto : ,, Všichni jsme na jedné lodi při dobrodružné cestě za poznáním života" / tzn. Máme se neustále co učit jeden  od druhého /

Podporujeme a rozvíjíme individuální potřeby dětí, samostatnost, vedeme je k zdravému sebevědomí, kladným vztahům ke

kamarádům, k přírodě a připravujeme je na vstup do dalšího života,

VYUČUJÍCÍ:  OLGA BEDNÁŘOVÁ, LENKA HRALOVÁ

 

Třída KOČIČKA - smíšená třída, děti  3- 6 let,15 dětí

Motto : ,, Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely sami."

Naše třída je vhodná pro děti, které potřebují menší kolektiv. Nabízíme dětem prostředí vzájemné tolerance, komunikace a porozumění.

Snažíme se být dobrými kamarády, abychom si společně užili chvíle pohody a také, aby v 6 letech odcházely děti s tím, že se ve 

školce hodně dozvěděly a naučily.

Vyučující:  CHODCOVÁ JANA, DITA JÍROVÁ