Drobečková navigace

Úvod > Financování > Sdružení občanů

Spolupráce s rodiči – Sdružení přátel 2. mat. školy

Poslání:

Sdružení podporuje činnost mateřské školy, snaží se zlepšovat finanční možnosti školy, aktivně se podílí na životě mat. školy. Sdružení vzniklo v prosinci 1998 z iniciativy rodičů a zaregistrováno bylo dne 19.4.1999. Dodnes zůstal původní název tehdejší 2. mat. školy. Sdružení má i hmotný majetek v hodnotě asi 60.000 Kč, který byl pořízen z finančních prostředků sponzorů, rodičů a činnosti mat. školy – např. pořádání burz.

Členství:

Členství ve Sdružení začíná přihlášením dítěte a zaniká automaticky odchodem dítěte z mat. školy. Členský příspěvek je 200 Kč na jeden školní rok. Částka je odsouhlasena na schůzce rodičů, také i výbor a pokladník z řad rodičů.

Předpokládané aktivity:

Mikulášská a vánoční besídka, karneval, Den dětí a Den matek, společný výlet dětí, rozloučení se školáky, vybavení zahrady, materiální pomoc ze strany rodičů – výtvarný a pracovní materiál, hračky.

Kroužky v mat. škole:

Plavecký výcvik - děti dovážíme do místního plaveckého bazénu na 10 hodinový kurz.

Další pravidelné aktivity:

, vítání občánků, návštěvy kina, divadlo v mat. škole, účast na výtvarných soutěžích, seznamování dětí s počítačem, podrobnější přehled na stránce akce školky.