Drobečková navigace

1. mateřská škola > S kým spolupracujeme > Spolupráce MŠ Pod Kasárny

Spolupráce MŠ Pod Kasárny

Pedagogicko-psychologická poradna J. Hradec – připravuje pro rodiče besedy.

Městský úřad J.Hradec, sociální odbor – zajišťujeme pravidelně kulturní program k vítání občánků Jindř. Hradce.

Základní školy - navštěvujeme své bývalé žáčky v rámci dne otevřených dveří.

Základní umělecká škola – zúčastňujeme se koncertu, výstav.

Sdružení rodičů při 2.mat. škole - z aktivity rodiču umožníme dětem zúčastnit se výletů, připravit dětem zajímavé akce – celodenní výlet školáků, poslední spaní v MŠ atd..

Jazyková škola Happy English – 3 skupiny dětí dochází již několikátý rok na seznamování s angličtinou.

Městské kulturní středisko – návštěvy kina, divadla

Mateřská škola dále spolupracuje s dalšími institucemi ve měste, pokud je jimi oslovena – např. Městská knihovna, Muzeum, Hasiči, Automotoklub a zúčastňuje se dle možností i všech akcí, které pořádá město Jindřichův Hradec.

V posledních letech se školka zabývá environmentální výchovou - navštěvuje nás spolek Hamerský potok s přednáškami o životě živočichů v našem regionu.

Pravidelně pořádáme přírodovědné vycházky na Jindrově stezce,do městského lesa na Šajbě apod.

Populární jsou i každoroční pravidelné návštěvy ze ZOO Borovany - děti mají možnost seznámit se reálně se životem exotických zvířat.

 

 

 

 

 

Akce MŠ Růžová

 2.10. - pásmo pohádek v kině Střelnice

8.10. - maňáskové divadlo v mš

 23.10. - " Zdravý zoubek"- program studentů Střed. zdr. školy v MŠ

 

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png