Drobečková navigace

1. mateřská škola > S kým spolupracujeme > Spolupráce MŠ Pod Kasárny

Spolupráce MŠ Pod Kasárny

Pedagogicko-psychologická poradna J. Hradec – připravuje pro rodiče besedy.

Městský úřad J.Hradec, sociální odbor – zajišťujeme pravidelně kulturní program k vítání občánků Jindř. Hradce.

Základní školy - navštěvujeme své bývalé žáčky v rámci dne otevřených dveří.

Základní umělecká škola – zúčastňujeme se koncertu, výstav.

Sdružení rodičů při 2.mat. škole - z aktivity rodiču umožníme dětem zúčastnit se výletů, připravit dětem zajímavé akce – celodenní výlet školáků, poslední spaní v MŠ atd..

Jazyková škola Happy English – 3 skupiny dětí dochází již několikátý rok na seznamování s angličtinou.

Městské kulturní středisko – návštěvy kina, divadla

Mateřská škola dále spolupracuje s dalšími institucemi ve měste, pokud je jimi oslovena – např. Městská knihovna, Muzeum, Hasiči, Automotoklub a zúčastňuje se dle možností i všech akcí, které pořádá město Jindřichův Hradec.

V posledních letech se školka zabývá environmentální výchovou - navštěvuje nás spolek Hamerský potok s přednáškami o životě živočichů v našem regionu.

Pravidelně pořádáme přírodovědné vycházky na Jindrově stezce,do městského lesa na Šajbě apod.

Populární jsou i každoroční pravidelné návštěvy ze ZOO Borovany - děti mají možnost seznámit se reálně se životem exotických zvířat.

 

 

 

 

 

Akce MŠ Růžová

 4.12. kino Střelnice - pásmo pohádek

 5. 12. příchod Anděla, Mikuláše a Čerta - Mikulášská nadílka

 7.12. dopravní hřiště v DDM -vybraní školáci / kromě žlité třídy/ info u tř. uč.

  11.12. návštěva Krýzových jesliček

11.12 - 14.12. návštěva Vánoční výstavy v Baráčnické rychtě

 14.12. dopravní hřiště v DDM - vybraní školáci / kromě zluté třídy/ info u tř. uč.

zajímavosti: 7.12. v 16.00 hod. vernisáž vánočních stromečků v Muzeu fotografie

                    8.12. - 9.12. -vánoční adventní trhy

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

2.11. vítání občánků

6.11. kino na Střelnici

30.11. fotografování dětí na vánoční foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png