Drobečková navigace

1. mateřská škola > Fond DUHA

Fond DUHA

 

 

Školní fond zajišťuje realizaci doplňující akcí a činností podporující všechny děti v aktivním způsobu života a zajímavém prožívání času a napomáhá zapojení dětí s handicapem do běžných dětských aktivit.

Nabízí:

Účast dětí na divadelních a filmových představeních, pořádání výletů, oslavy Dne dětí rozloučení se školáky, financování dárečků k Mikulášovi, ke Dni dětí, pro budoucí školáčky…

Zapojení:

Příspěvek do fondu činí 300 Kč za 1 pololetí. Je v něm zahrnut společný příspěvek a příspěvek do třídního fondu. Nevyčerpaná částka z třídního fondu se dětem vrátí na konci školního roku. Financování příslušných aktivit… – veškeré výdaje, příjmy - jsou vedeny pod účetnictvím mateřské školy .

 

 

Akce MŠ Růžová

 4.12. kino Střelnice - pásmo pohádek

 5. 12. příchod Anděla, Mikuláše a Čerta - Mikulášská nadílka

 7.12. dopravní hřiště v DDM -vybraní školáci / kromě žlité třídy/ info u tř. uč.

  11.12. návštěva Krýzových jesliček

11.12 - 14.12. návštěva Vánoční výstavy v Baráčnické rychtě

 14.12. dopravní hřiště v DDM - vybraní školáci / kromě zluté třídy/ info u tř. uč.

zajímavosti: 7.12. v 16.00 hod. vernisáž vánočních stromečků v Muzeu fotografie

                    8.12. - 9.12. -vánoční adventní trhy

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

2.11. vítání občánků

6.11. kino na Střelnici

30.11. fotografování dětí na vánoční foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png