Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy > Třídy Růžová

Třídy Růžová

TŘÍDA ZELENÁ – pro start do života, určená dětem mladšího předškolního věku. Děti se zde adaptují na život ve větší dětské skupině (25 dětí), učí se žít v určitém řádu, nacvičují a upevňují základní sebeobslužné dovednosti a návyky, učí se hrám, zpívají, cvičí.. Je zde využíváno prvků dramatické a estetické výchovy.
VYUČUJÍCÍ:  KLÁRA VONDRÁKOVÁ, MICHALA PLACHÁ

TŘÍDA ŽLUTÁ – slunečné vypravení dětí do školy – určená dětem staršího předškolního věku, které se adaptují na práci ve větší skupině (28 DĚTÍ). Práce se soustředí na rozvoj grafomotoriky, koncentrace, koordinace pohybů, přípravu na přechod do 1. třídy, sociální rozvoj a vnímání světa v širších souvislostech.
VYUČUJÍCÍ:  YVETTA HOUŠKOVÁ, LUCIE HOLUBOVÁ

TŘÍDA RŮŽOVÁ – laskavé objetí pro bezpečnou orientaci – určená dětem se speciálními potřebami především v oblasti zrakové a pohybové. Děti zde pracují na základě individuálních programů, ve třídě je dopoledne přítomna asistentka pedagoga, externě dochází zdravotní sestra, která provádí zraková cvičení. Menší kolektiv (15 dětí), rozvoj hudebních a výtvarných dovedností, relaxační techniky.
VYUČUJÍCÍ:  Bc. DAGMAR VALCHOVÁ, Mgr.JANA FRÝBLOVÁ, ROMANA POVOLNÁ

TŘÍDA ČERVENÁ –  věkově smíšená (19 dětí)-pro povzbuzení k životu i řeči, pro děti potřebující menší kolektiv, dechová a relaxační cvičení, zaměření na harmonický rozvoj dítěte ve všech oblastech, podporu individuálních zájmů .Ve třídě probíhá také příprava dětí na přechod do 1. třídy.
VYUČUJÍCÍ:  Bc.  IVONA DUŠKOVÁ,  ANNA LUKEŠOVÁ

TŘÍDA ORANŽOVÁ – na přivítání v mateřské škole – pro děti s polodenní docházkou, menší, věkově smíšený kolektiv (15 dětí). Zaměření na harmonický rozvoj dítěte ve všech oblastech, podporu individuálních zájmů a zvýšenou spolupráci s rodiči. Ve třídě probíhá také příprava dětí na přechod do 1. třídy.
VYUČUJÍCÍ:  PETRA ŠUSTROVÁ

TŘÍDA  MODRÁ - pro povzbuzení k řeči i životu – určená dětem se speciálními potřebami v oblasti komunikace, které potřebují menší kolektiv (15 dětí),individuální program, logopedickou péči, dechová a relaxační cvičení,spolupráci se speciálními centry, podporu k sebevyjádření, prvky arteterapie a dramatické výchovy.

VYUČUJÍCÍ:   KOCAROVÁ EVA, Bc. ALENA HRŮŠOVÁ