Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy > Provoz škol

Provoz škol 

 

Důležitá informace k 12.4.2021 

Prosíme o včasné nahlášení docházky dětí ( telefonicky - do 13.00 hod na přihlášení na další den)

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se I. omezuje:

-provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou  dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání

 

 

Informace k provozu mateřské školy od 12.4.2021 ( ke změnám může dojít dle aktuální epid. situace )

  • Nástup do MŠ se týká dětí s povinnou předškolní docházkou,  těch, které dosáhnou do 31.8.2021 6 let a starších
  • Povinné pravidelné antigenní testování bude prováděno 2 x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) , výsledky budou zaznamenány. Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.
  • Test bude provádět zákonný zástupce ve vyznačených prostorách ihned po příchodu dítěte do mateřské školy za asistence pověřeného zaměstnance. Délka testu cca 15  min
  • Pokud bude test pozitivní, dítě nebude přijato, zákonný zástupce obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu a musí být u něj proveden konfirmační test RT-PCR
  • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit . Pokud ji nedoloží,  účastní se dítě testování dle harmonogramu školy.
  • Děti budou rozděleny do tříd do nejvyššího počtu 15. Konečné rozmístění bude podle aktuální docházky dětí.
  • V prostorách mateřské školy děti nemusí nosit roušku. Je ale nutné mít dětskou chirurgickou roušku v uzavřeném sáčku v poličce ( pro pobyt venku mimo MŠ).
  • Upozorňujeme zákonné zástupce , že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Testujeme se, aby bylo ve škole bezpečno.pdf (1).docx

 

Ošetřovné: rodiče   můžete   pro   informace   o  ošetřovném odkázat  např.     zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.       Podle    nových pravidel  škola     již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

 
 

 

 

 
Neprodleně oznamujte ,pokud je vaše dítě v karanténě či  má potvrzenu nákazu COVID 19. Zabráníte tak nakažení  většího množství osob v MŠ a následné karanténě tříd či uzavření celé MŠ.
Nadále platí pravidlo - přijímání pouze dětí zdravých - bez příznaků rýmy, kašle, zvýšené teploty, průjmu....
 

10 základních pravidel pro pobyt v MŠ.docx

MŠ  Růžová 

6.00 hod - 16.30 hod

MŠ Pod Kasárny

6.00 hod - 16.30 hod