Drobečková navigace

1. mateřská škola > Náš tým > Tým MŠ Růžová

Tým MŠ Růžová

Pedagogičtí zaměstnanci

10 učitelek - z toho 5 s vysokoškolským vzděláním státnice v oboru speciální pedagogická diagnostika, psychopedie, somatopedie a státnice v oboru teorie a praxe školského managementu, vedení lidí, řízení pedagogického procesu , práva, ekonomiky a finančního managementu,logopedie, surdopedie, specifické vývojové poruchy učení, speciální pedagogické diagnostiky,logopedie, surdopedie, specifické vývojové poruchy učení, speciální pedagogické diagnostiky, speciální výtvarná výchova, etopedie,

 

 

 

2 asistentky pedagoga

 

Provozní  zaměstnanci:

1 vedoucí školní jídelny

2 kuchařky

1 domovnice

2 uklízečky

1 údržbář

 

 

 

 

 

 

 

Akce MŠ Růžová

 4.12. kino Střelnice - pásmo pohádek

 5. 12. příchod Anděla, Mikuláše a Čerta - Mikulášská nadílka

 7.12. dopravní hřiště v DDM -vybraní školáci / kromě žlité třídy/ info u tř. uč.

  11.12. návštěva Krýzových jesliček

11.12 - 14.12. návštěva Vánoční výstavy v Baráčnické rychtě

 14.12. dopravní hřiště v DDM - vybraní školáci / kromě zluté třídy/ info u tř. uč.

zajímavosti: 7.12. v 16.00 hod. vernisáž vánočních stromečků v Muzeu fotografie

                    8.12. - 9.12. -vánoční adventní trhy

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

2.11. vítání občánků

6.11. kino na Střelnici

30.11. fotografování dětí na vánoční foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png