Drobečková navigace

1. mateřská škola > Náš tým > Tým MŠ Růžová

Tým MŠ Růžová

Pedagogičtí zaměstnanci

10 učitelek - z toho 5 s vysokoškolským vzděláním státnice v oboru speciální pedagogická diagnostika, psychopedie, somatopedie a státnice v oboru teorie a praxe školského managementu, vedení lidí, řízení pedagogického procesu , práva, ekonomiky a finančního managementu,logopedie, surdopedie, specifické vývojové poruchy učení, speciální pedagogické diagnostiky,logopedie, surdopedie, specifické vývojové poruchy učení, speciální pedagogické diagnostiky, speciální výtvarná výchova, etopedie,

 

 

 

2 asistentky pedagoga

 

Provozní  zaměstnanci:

1 vedoucí školní jídelny

2 kuchařky

1 domovnice

2 uklízečky

1 údržbář

 

 

 

 

 

 

 

Akce MŠ Růžová

 2.10. - pásmo pohádek v kině Střelnice

8.10. - maňáskové divadlo v mš

 23.10. - " Zdravý zoubek"- program studentů Střed. zdr. školy v MŠ

 

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png