Drobečková navigace

1. mateřská škola > Náš tým > Tým MŠ Pod kasárny

Tým MŠ Pod Kasárny

Učitelky v mateřské škole jsou kvalifikované se středním pedagogickým vzděláním s praxí v mat. škole od 17 do 32 let. Všechny se aktivně vzdělávají na akcích Ped. centra.

Hana Látová statutární zástupkyně, zajišťuje provozní i profesní vedení odl. pracoviště, provádí školení pracovníků, řídí rozpočet mat. školy, zajišťuje chod SRPŠ při mat. škole,je členkou inventariz. komise na obou zařizeních, zajišťuje výtvarné soutěže, akce školy,zajišťuje fotodokumentaci školy.

Jana Písařová  vedoucí učitelka odl. pracoviště - má na starosti organizaci aktivit pro děti - výlety, slavnosti, kroužky. Stará se o inventarizaci mat. školy, FKSP pro zaměstnance. Zajišťuje výzdobu chodeb, vyrábí drobné dárky pro děti – zápis, slavnosti

Dagmar Smetanová je vyškoleným zdravotníkem mat. školy, stará se o estetickou výzdobu prostor MŠ, pomáhá na zahradě mat. školy s údržbou zeleně.

Lenka Hralová , stará se výzdobu chodeb,zajišťuje individ. vzdělávací programy pro předškoláky a děti s OŠD

Hana    Měkutová - stará se o učtelskou a dětskou knihovnu,podílí se na přípravě  programu  na vítání občánků

Jaroslava  Doležalová - stará se o chod třídy ve druhé budově mat. školy

Petra Ondřejová- zajišťuje ranní služby na pracovišti,pomáhá  zajišťovat kulturní vystoupení děti

Další zaměstnanci školy:

Jaroslava Kačerová - vedoucí kuchařka

 Kateřina Pospíšilová- kuchařka

Marie Frčková – domovník

Jana Kůrková- uklízečka, pomocná kuchařka

Veronika Rybáková - uklízečka

Antonín Račický - údržbář

 

 

 

 

 

Akce MŠ Růžová

 

1.6. - Oslava MDD na školní zahradě - dopoledne plně her a zábavy

7.6. - Slavnostní rozloučení s našimí školáky v KAPLI M. MAGDALENY v 15.00 hod.- zveme všechny rodiče - bližší info. v příslušných třídách

 

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png