Drobečková navigace

1. mateřská škola > Náš tým > Tým MŠ Růžová

Tým MŠ Růžová

Bc. Dagmar Valchová – speciální pedagog se zaměřením na pedagogickou diagnostiku. Realizuje vlastní projekt „Smyslová výchova“, státnice v oboru speciální pedagogická diagnostika, psychopedie, somatopedie a státnice v oboru teorie a praxe školského managementu, vedení lidí, řízení pedagogického procesu , práva, ekonomiky a finančního managementu. Realizuje mezinárodní spolupráci v rámci e-Twinningu.

Mgr. Dagmar Kalinová – speciální pedagog – logoped, realizuje vlastní projekt individuální logopedické péče v MŠ. Státnice v oboru speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, specifické vývojové poruchy učení, speciální pedagogické diagnostiky.

Mgr. Hana Veselá – speciální pedagog se zaměřením na výtvarnou výchovu. Realizuje vlastní projekt„Prevence specifických vývojových poruch“. Státnice v oboru speciální výtvarná výchova, etopedie, psychopedie.

Mgr.Jana Frýblová - speciální pedadagog se zaměřením na grafomotorická cvičení. Učitelství pro speciální školy – státní zkouška z psychopedie, logopedie, etopedie. Relizuje projekty v rámci České republiky.

 

Učitelky se středním pedagogickým vzděláním:

Alena Ederová 

Yvetta Houšková

Marie Němečková 

Martina Kašparová  

Eva Kocarová 

Klára Vondráková

Asistent pedagoga :

Jana Němečková, Martina Vodičková

 

Provozní  zaměstnanci:

Naděžda Blažková - vedoucí školní jídelny

Stanislava Plachá - vedoucí kuchařka

Zdena Vondráková - domovnice

Kateřina Němcová - kuchařka

Marta Mertová - uklizečka

Hanková Irena - uklizečka

Jiří Handl - údržbář

 

 

 

 

 

Akce MŠ Růžová

 

2.5. a 3.5. - zápis do MŠ 

                    9.00-16.30

3.5. - hudební program pro děti v MŠ - dudy

4.5. - dopravní hřiště v Domě dětí - tř.žlutá

11. 5.- dopravní hřiště v Domě dětí - třída žlutá

15.5. - kino Střelnice

17.5. - fotografování tříd v MŠ

23.5. - výlet do Třeboně - třída modrá, růžová, zelená -bližší info. u tř. učitelek

24.5. - výlet do Třeboně  - třída oranž., žlutá, červená -bližší info. u tř. učitelek

 

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png